Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrówPompy do igłofiltrów

Niezbędnym elementem systemu igłofiltrowego jest agregat pompowy, który wytwarzając podciśnienie pozwala na ewakuację powietrza i wody z systemu, a co za tym idzie obniżenie poziomu wody w gruncie.

W użytku istnieje wiele pomp, które nadają się do ogólnego odwadniania (np. za pomocą kosza ssawnego) natomiast nie sprawdzą się do igłofiltrów. Będzie tak choćby w przypadku zwykłych motopomp spalinowych, które choć sprawnie przepompują wodę ze zbiornika czy wykopu, w systemie igłofiltrowym nie dadzą wymaganego efektu. W przypadku agregatów pompowych do igłofiltrów, oprócz pompowania wody krytycznie ważną cechą jest możliwość ewakuacji powietrza. W praktyce, przez igłofiltry zasysana jest nie tylko woda, ale bardzo często stosunkowo wiele powietrza.

Przykładowy agregat pompowy wyposażony w pompę próżniową (ITT FLYGT BWV 100)

Dlatego też wiele typów agregatów pompowych, szczególnie tych opartych o pompy odśrodkowe posiada dodatkowe rozwiązanie – pompę próżniową, której zadaniem jest ewakuacja powietrza z systemu. Pompy próżniowe mogą pracować na różnej zasadzie, mogą być to rozwiązania łopatkowe-olejowe z obiegiem otwartym, zamkniętym, pompy bezolejowe a także membranowe. Te wszystkie rodzaje łączy wspólny cel – zasysanie odpowiedniej ilości powietrza z systemu. Dzięki pompie próżniowej, agregat jest w stanie zassać wodę z igłofiltrów bez wcześniejszego zalewania oraz poradzi sobie w przypadku gdy dopływ wody będzie czasowo przerwany.

Funkcjonują czasami na rynku igłofiltrów rozwiązania oparte o pompy odśrodkowe bez wspomagania próżniowego. Urządzenia te sprawdzą się dobrze przy ogólnym odwadnianiu (np. wypompowywaniu wody czy ścieków za pomocą kosza i węża ssawnego) oraz będą akceptowalne przy instalacji igłofiltrowej z ciągłym dużym napływem wody. Jednak w przypadku pojawienia się w systemie powietrza, praca jest często przerywana, pompy wymagają dodatkowego zalewania co przysparza wiele kłopotów i czyni odwadnianie zdecydowanie mniej efektywnym (początkowa oszczędność niesie ze sobą koszty przedłużenia prac w przyszłości). Dlatego warto przyjąć założenie, że pompy odśrodkowe koniecznie wymagają wspomagania próżniowego aby były efektywne przy odwadnianiu igłofiltrami.

W niektórych typach pomp, jest zastosowane rozwiązanie które zapewnia zarówno ewakuację wody jak i powietrza. Wtedy nie jest wymagana osobna pompa próżniowa. Przykładem takich rozwiązań są agregaty oparte o pompy tłokowe, oraz niektóre pompy oparte na konstrukcji membranowej.

W niektórych typach agregatów do ewakuacji powietrza zastosowane jest inne rozwiązanie niż typowa pompa próżniowa – przykładem tutaj może być konstrukcja klasycznych polskich agregatów pompowych AJ-81 ,ST 1/3, AP 1 gdzie ewakuacja powietrza jest oparta m.in. o system inżektorowy, który jednak często jest mniej efektywny niż wydajne pompy próżniowe. Tego typu agregaty przez wiele lat stosowane były powszechnie w naszym kraju przy odwadnianiu igłofiltrami.


iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.