Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrówDobór igłofiltrowych agregatów pompowych

Podchodząc do doboru agregatu pompowego można mieć na uwadze wiele kryteriów – użytkowych, wydajnościowych, ekonomicznych, a nawet logistycznych.

W ramach typoszeregów oferowanych przez producentów agregatów, pompy zwykle rożnią się między sobą:

  • średnicą ssania/zrzutu np. 3”, 4”, 6” co przekłada się także na wydajność
  • maksymalną wydajnością pompy wodnej np. 70,90,160,180 m3/godz
  • wydajnością pompy próżniowej (jeśli agregat ją posiada) np. 25,50,60,140 m3/godz.

Wydajność przekłada się na liczbę igłofiltrów, którą jest w stanie agregat obsłużyć.
Pompy 3” zwykle posiadają wydajność rzędu 60-70m3/godz (dla pompy wodnej) i są odpowiednie dla odwadniania ilością ok. 40-50 igłofiltrów elastycznych 32. Bardziej (możliwie że najbardziej) rozpowszechnione są pompy 4” gdzie wydajność wynosi 100m3/godz wody i więcej. Są one stosowane dla 50-100 igłofiltrów 32mm oraz do 50 igłofiltrów 2”.

W przypadku gdy agregat pompowy często będzie obsługiwał dużą liczbę igłofiltrów (np. 100 i więcej igłofiltrów 32) warto rozważyć pompę 6”, gdzie uzyskujemy wydajności rzędu 250-300 m3/godz. Tego typu urządzenia stosowane są często przy instalacjach opartych o igłofiltry o większych średnicach (2”).

Agregaty pompowe powinny umożliwiać ewakuację powietrza z systemu igłofiltrowego (często w ewakuowanym medium jest nawet 25-50% powietrza). Dlatego też wirnikowe pompy odśrodkowe posiadają zwykle wspomaganie próżniowe w postaci dodatkowej pompy podciśnieniowej lub inżektora. Wydajność takiej pompy próżniowej może być dodatkowym kryterium doboru agregatu.Więcej o pompach próżniowych i ewakuacji powietrza przez pompy do igłofiltrów przeczytasz w osobnym artykule.

Przykładowe agregaty pompowe do igłofiltrów

Dobierając agregat pompowy, szczególnie w przypadku gdy będzie on podstawowym sprzętem do odwadniania w firmie, można wziąć pod uwagę jego uniwersalność. Pewne urządzenia (pompy tłokowe, agregaty inżektorowe typu AJ 81) są w zasadzie dedykowane do współpracy z igłofiltrami i ewakuacji wody czystej. Z kolei wirnikowe pompy odśrodkowe gdy wyposaży się je w wąż ssawny z koszem są rozwiązaniem pozwalającym z reguły na pompowanie wody zabrudzonej np. z wykopu. Taka uniwersalność nie jest jednak krytycznym wymogiem, ponieważ firmy budowlane i inżynieryjne dysponują zwykle takim sprzętem jak pompy zatapialne do brudnej wody  i motopompami.

Jeszcze jednym, często wpływającym na decyzję klienta czynnikiem jest cena. Porównując ceny i planując intensywne użytkowanie sprzętu należy brać pod uwagę także koszty eksploatacji, spalanie, komplikacje serwisowe, opinie użytkowników.


iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.