Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrówPompy dla małych instalacji igłofiltrowych

Małe pompy do igłofiltrów

Niekiedy mamy do czynienia z zadaniami, których odwodnienie realizowane jest za pomocą małej liczby igłofiltrów. Jest to typowe np. dla przedsiębiorstw wodociągów  i kanalizacji do usuwania awarii. W takich sytuacji bardzo często do skutecznego odwodnienia wystarczy 10-15 igłofiltrów.  Pojawia się wtedy pytanie jakiej pompy do igłofiltrów użyć dla takiego odwodnienia.

Jeśli pompa pochodzi z wynajmu, w zasadzie nie ma specjalnego wyboru. W sieciach wynajmu najczęściej dostępne są pompy tzw. „4 calowe” (zarówno wirowe ze wspomaganiem próżniowym jak i tłokowe) i większe które zapewniają możliwość obsługi 50 igłofiltrów  i więcej. Taka pompa poradzi sobie także z małą instalacją. Nieco wygodniej jest w przypadku pomp spalinowych, kiedy regulacją obrotów można dopasować charakterystykę i maksymalną wydajność (a w konsekwencji zużycie paliwa) do zapotrzebowania.

Jeśli natomiast mamy zdecydować się na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów, szczególnie  mając ograniczenia budżetowe, należy rozważyć różne czynniki, a przede wszystkim to jakie projekty, z jaką liczbą igłofiltrów są dla nas najczęściej powtarzalne.

Jeśli zdarza się okresowo odwadnianie w którym będziemy potrzebować części 25-30 igłofiltrów i więcej, wybór zdecydowanie pada na „pełnowymiarowe” urządzenia o wydajnościach maksymalnych powyżej 100 m3/godz (dla pomp tłokowych powyżej 60m3). Natomiast jeśli typowe odwadnianie to dla nas 5-10-15 czasami 20/25 igłofiltrów można poważniej zastanawiać się nad kompaktowymi rozwiązaniami.

Kompaktowe pompy do igłofiltrów Spate 75

Pompa Selwood Spate 75Do obsługi małych instalacji, jednym z bardziej popularnych modeli pomp, popularnych szczególnie wśród Miejskich/Komunalnych Przedsiębiorstw Wodociągów  i Kanalizacji, jest angielska pompa typu Selwood Spate 75. Jest to mała, kompaktowa  jednostka (spalinowa, na ramie z kołami waży 90kg), w wersji spalinowej napędzania silnikiem wysokoprężnym Yanmar o mocy 3kW. Konstrukcja pompy Spate jest tłokowo-membranowa i pozwala na osiągnięcie wydajności do ok. 30m3 /godz. (choć praktyczny przedział „roboczy” patrząc na charakterystykę to 15-20m3/godz) i wysokości podnoszenia do 30m (co jest dość dużo i z pewnością przy igłofiltrach, gdzie pojawiają się straty hydrauliczne z uwagi na duże ssanie jest dobre). Pompa wytwarza podciśnienie do -0,91 co sprawa że może być skuteczna dla igłofiltrów zainstalowanych na dużych głębokościach (6-7m). Nie ma też problemu z okresową pracą na sucho. Dla niewielkich instalacji typu 10-15 igłofiltrów, Spate 75 wydaje się być produktem unikalnym i dedykowanym. Koszt takiej pompy spalinowej Spate sięga ok. 30 tys. zł netto zależnie od tego z jakim typem rozruchu (elektryczny, ręczny) jest dostarczana.

Ważne jest aby pompę stosować do cieczy nie zawierających części stałych, więc nie stosować np. do powierzchniowego odwodnienia wykopu, co bardzo szybko doprowadziłoby do zużycie i spadku parametrów pompy.

Pompa ma mały zbiornik paliwa (kilka litrów), więc predestynowana jest do pracy pod okresowym nadzorem. (w praktyce przy usuwaniu awarii, często pompy tego typu będą pracowały kilka godzin).

Czy można stosować do igłofiltrów popularne pompy przeponowe/membranowe?

Spotykamy się niekiedy z sytuacjami, kiedy przy obsłudze małej instalacji igłofiltrowej 5-10 igłofiltrów, sprawdzi się pompa przeponowa-membranowa np. tego typu jak Caffini Libellula, Flygt BWM czy inne krajowej produkcji (tego typu pompy często określane są mianem „żabki”). Wydajności maksymalne tego typu pomp sięgają z reguły 20-30m3/godz a wysokośc podnoszenia do 15-18m. W tych kryteriach więc wydawałoby się że pompa będzie wystarczająca.

Na współpracę takich pomp z igłofiltrami pozwalają m.in.: wystarczająca dostępna wydajność i wysokość podnoszenia, możliwość wytworzenia podciśnienia, nieograniczona możliwość pracy na sucho.

Pompy przeponowe

W praktyce jednak, nie zalecamy aby patrzeć na takie urządzenia jako modele przeznaczone do  obsługi instalacji igłofiltrowych. Jednym z problemów jest ograniczone maksymalne podciśnienie – rzadko która pompa przeponowa, choćby po małym zużyciu jest w stanie wytworzyć większe podciśnienie niż -0,6-0,7, a nieraz mniej. Małe podciśnienie przekłada się z kolei na ryzyko tego, że nie uda się zassać wody z igłofiltrów zainstalowanych „standardowo” czyli na poziomie 5-6 metrów (szczególnie jeśli będzie więcej powietrza w instalacji). Większe szanse powodzenia będziemy mieli, jeśli igłofiltry są instalowane na mniejszych głębokościach (minus 3-4 m).

Podsumowując - klasyczne pompy przeponowe w szczególnych przypadkach, gdy odwadnianie prowadzone jest niewielką liczbą igłofiltrów (5-15)  z zainstalowaniem igłofiltrów na ograniczoną głębokość (3-4m) mogą być skuteczne. Natomiast nie rekomenduje się ich jako uniwersalnych jednostek dedykowanych do regularnej obsługi instalacji igłofiltrowych.

 


iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.