Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrówPompy do igłofiltrów

Niezbędnym elementem systemu igłofiltrowego jest agregat pompowy, który wytwarzając podciśnienie pozwala na ewakuację powietrza i wody z systemu, a co za tym idzie obniżenie poziomu wody w gruncie.

W użytku istnieje wiele pomp, które nadają się do ogólnego odwadniania (np. za pomocą kosza ssawnego) natomiast nie sprawdzą się do igłofiltrów. Będzie tak choćby w przypadku zwykłych motopomp spalinowych, które choć sprawnie przepompują wodę ze zbiornika czy wykopu, w systemie igłofiltrowym nie dadzą wymaganego efektu. W przypadku agregatów pompowych do igłofiltrów, oprócz pompowania wody krytycznie ważną cechą jest możliwość ewakuacji powietrza. W praktyce, przez igłofiltry zasysana jest nie tylko woda, ale bardzo często stosunkowo wiele powietrza. czytaj więcej...

Dobór igłofiltrowych agregatów pompowych

Podchodząc do doboru agregatu pompowego można mieć na uwadze wiele kryteriów – użytkowych, wydajnościowych, ekonomicznych, a nawet logistycznych.

W ramach typoszeregów oferowanych przez producentów agregatów, pompy zwykle rożnią się między sobą:
czytaj więcej...

Pompy próżniowe i ewakuacja powietrza w agregatach pompowych

Agregaty wyposażone w pompy próżniowe ewakuujące powietrze (np. łopatkowe olejowe i bezolejowe, membranowe) różnią się między sobą ich wydajnością. Najczęściej spotykane wydajności to czytaj więcej...

Pompy dla małych instalacji

Niekiedy mamy do czynienia z zadaniami, których odwodnienie realizowane jest za pomocą małej liczby igłofiltrów. Jest to typowe np. dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji do usuwania awarii. W takich sytuacji bardzo często do skutecznego odwodnienia wystarczy 10-15 igłofiltrów. Pojawia się wtedy pytanie jakiej pompy do igłofiltrów użyć dla takiego odwodnienia czytaj więcej...


iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.