Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrówZastosowania igłofiltrów

Podstawowym zastosowaniem igłofiltrów jest czasowe odwadnianie wykopów budowlanych i ogólne czasowe obniżenie poziomu wody w gruncie. Jest to niezbędne przy prowadzeniu prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych, które wymagają wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych.

Innym zastosowaniem odwodnienia metodą igłofiltrową jest odwadnianie geotechniczne, gdzie celem jest zwiększenie konsolidacji i stabilizacja  gruntu oraz redukcja obsunięć.

Do rzadkich zastosowań igłofiltrów można także zaliczyć odwodnienia na potrzeby rolnictwa oraz uzyskiwanie wody do celów pitnych, ogrodniczych i nawodnień.


iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.