Igłofiltry, agregaty pompowe, pompy do igłofiltrów
Zdarzają się takie sytuacje, gdy  inwestycja, która wymaga zastosowania igłofiltrów nie jest planowana na tak długi czas, by opłacalnym był zakup własnego zestawu instalacji igłofiltrowej i agregatu pompowego. W takich przypadkach alternatywa są oferty rynkowe w zakresie wynajmu igłofiltrów i agregatów pompowych.

Wynajem igłofiltrów

Najpopularniejszymi dostępnymi w wynajmie zestawami igłofiltrowymi są te oparte o aluminiowe instalacje odwodnieniowe oraz igłofiltry elastyczne o średnicy 32mm. Dla instalacji igłofiltrowej obejmującej do 50-80mb odwodnienia często oferowane są pompy tłokowe (realna wydajność przy odwodnieniu do ok. 90m3/h.), lecz w przypadku większej ilości igłofiltrów lub bardzo dużego napływu wody taka pompa może być niewystarczająca i warto rozważyć bardziej wydajny agregat pompowy z pompą odśrodkową i pompą próżniową. Wydajności takich agregatów stosowanych z igłofiltrami wahają się w granicach od 130-450 m3/h – co podczas pracy z igłofiltrami przekłada się na rzeczywistą wydajność do 60-320m3/h (wynikającą ze strat przy zasysaniu np. z 5 metrów, średnic rurociągów, długości linii tłocznej, oporów na igłofiltrach).

W przypadku bardzo dużego napływu wód gruntowych można rozważyć zastosowanie igłofiltrów o większej średnicy. Na rynku polskim dostępne są m.in. igłofiltry stalowe o średnicy 2” oraz igłofiltry PE systemu IGE-81/63. Zaletą tych pierwszych jest możliwość samowpłukiwania, tych drugich z kolei niższa cena, kompatybilność kolektorów z instalacjami IgE 81/32 oraz mobilność całej instalacji (znacznie mniejsza waga takiego zestawu, łatwiejsze w transporcie). Należy jednak zauważyć, że taka instalacja igłofiltrowa nie spełni swojego zadania (zwiększenie wydajności odwodnienia) jeżeli zastosujemy pompę tłokową lub agregat pompowy z pompą próżniową o małej wydajności. Zalecana wydajność agregatu pompowego przeznaczonego współpracy z zestawem igłofiltrów o średnicy 2 cali to minimum 250 m3/h wody i 50 m3/h ewakuowanego powietrza.

Firmy wynajmujące z reguły są w stanie dostarczyć zestawy z różną ilością igłofiltrów (np. 30,50,80,100 szt.) choć zdarzają się przypadki kiedy bazują one na standardowych zestawach 50mb.

Przy wynajmie należy zweryfikować skład instalacji pod kątem występowania akcesoriów, kształtek które będą nam potrzebne. Warto określić m.in.

  • ilość łączników elastycznych do podłączania rurociągu ssącego do agregatu i zmiany kierunku rurociągu;
  • ilość łuków 90 stopni (tzw. kolan)
  • długości i rodzaje rur wpłukujących
  • węże tłoczne (długość, średnica, ilość).

iglofiltry.com.pl © - igłofiltry, instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe, odwadnianie.